Wat verwacht MeerBusiness van haar members?

Bij MeerBusiness Duin & Bollenstreek willen we duurzaam verbinden, relaties versterken en verdiepen en elkaar vanuit een authentieke wil helpen. Proactief!

Daarom organiseren wij veel voor onze leden en bieden onze members meer toegevoegde waarde dan menig ander platform in de regio. Zowel materieel als immaterieel.

Maar we verwachten er ook iets voor terug, namelijk dat onze leden proactief andere leden en business partners helpen. Geven aan je netwerk, is de enige manier om een effectief netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Uitgangspunten en collectieve verwachting

Onderstaand de 5 uitgangspunten en verwachtingen van MeerBusiness ten aanzien van 'Geven aan het netwerk':

  1. onze leden beschikken over een authentieke wil om andere mensen binnen hun netwerk te helpen en zijn hierin proactief. Helpen en geven wordt ervaren als een fijn gevoel en als 'return on energy', in plaats van een 'investering';
  2. onze leden hebben de overtuiging dat met de collectieve houding van 'Geven aan het netwerk', zowel collectief als individueel voor hen de beste resultaten worden behaald;
  3. onze leden zijn niet alleen continue alert op kansen en mogelijkheden voor zichzelf, maar ook voor de mensen binnen hun netwerk. Onze leden reageren adequaat en helpen anderen binnen hun netwerk wanneer deze omstandigheden zich voordoen;
  4. onze leden zijn proactief bij het verbeteren van het netwerk. Zij doen mee aan onze enquêtes en polls en delen met het bestuur hoe het platform beter, mooier en leuker kan worden. Successen en resultaten die onze leden dankzij het platform behalen, worden via blogs en andere kanalen met het collectief gedeeld!
  5. onze leden zijn ook actief bij het uitbreiden van het netwerk. Van onze leden wordt verwacht dat zij jaarlijks minimaal 1 nieuw lid uit hun eigen netwerk voor MeerBusiness werven. In het belang van de andere leden. Dat is ook geven aan het netwerk!

MeerBusiness Duin & Bollenstreek faciliteert en optimaliseert de randvoorwaarden voor goede resultaten. Voor het collectief en voor de individuele leden en business partners. Maar wij kunnen en zullen alleen succesvol zijn en blijven wanneer de achterban bovenstaande uitgangspunten praktiseert.

Samen maken we het beter, leuker en mooier. Samen geven we aan ons netwerk. En daarom halen we samen en individueel de beste, leukste en mooiste resultaten.

Abonneer op onze nieuwsbrief