Regionale en landelijke netwerken

Regionale netwerken

Wilt u uw ondernemersvereniging of businessclub ook uitgebreid vermelden op deze pagina?
Mail de gegevens dan naar frans@meerbusiness.nl. Wij plaatsen deze kosteloos op de site.


Ondernemend Hillegom

Het aanspreekpunt en de belangenbehartiger voor de ondernemer in Hillegom en het klankbord voor de gemeente, ontstaan na de doorstart van InitiatiefRijk Hillegom in 2022. Terwijl we nog druk bezig zijn met de opstart hierbij al een klein beetje informatie over onze plannen  Ondernemend Hillegom - Aanspreekpunt voor Hillegomse ondernemers. Klik hier voor de site. Contact: 

ONNO staat voor Ondernemers Noordwijkerhout

en is opgericht voor ondernemers die een sterke band met Noordwijkerhout hebben.
ONNO wil enthousiaste, initiatiefrijke ondernemers samenbrengen, die van elkaar willen leren, kennis willen delen en een netwerk willen vormen website http://www.onno-nwh.nl/

Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek (ONDB)

Postbus 345, 2160 AH  Lisse
website http://www.ondb.nl
mail: info@ondb.nl
contact opnemen kan ook via webformulier op http://www.ondb.nl/Contact

VBDB

Vereniging Bedrijfsleven Duin-en Bollenstreek
Postbus 2059
2301 CB Leiden
telefoon: 071-5250548

KOV

Katwijkse Ondernemersvereniging
Postbus 3023
2220 CA Katwijk
telefoon: 071-4031319
fax: 071-4025639
e-mail: info@kovkatwijk.nl
website: http://www.kovkatwijk.nl/

TOV

Teylingen Ondernemers Vereniging

De TOV heeft in haar doelstelling staan dat zij gesprekspartner is voor de lokale en regionale overheid. Zij behartigen de belangen van de ondernemers bij de gemeente, de provincie, het Verenigd Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek, de Kamer van Koophandel, VNO NCW e.d

website: http://www.teylingenov.nl/

Vrije Ondernemers Teylingen (VOT)

De VOT is op 15 juli 2015 opgericht door een groep ondernemers en particulieren die zich hebben afgesplitst van de TOV-bestuur.
http://www.voteylingen.nl/

N.O.V.
Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging
Postbus 65
2210 AB Noordwijkerhout
telefoon: 071-374625
website: http://www.nov.nu/

NOV

Noordwijkse Ondernemers Vereniging
Postbus 102
2200 AC Noordwijk
telefoon: 071-3616902
e-mail: info@novnoordwijk.nl
website: http://www.novnoordwijk.nl/

Alverha Koopcentrum Lisse en Businessclub Lisse

Postbus 177
2160 AC Lisse
telefoon: 0252-515122
website: http://www.alverha.nl/

Platform voor ondernemers in Oegstgeest

Het PVOO wil een betrouwbare, deskundige partner zijn die Oegstgeester ondernemers helpt succesvol en maatschappelijk betrokken zaken te doen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn:het bieden van een platform voor netwerken en kennisuitwisseling; belangenbehartiger en volwaardige gesprekspartner optreden naar gemeente, KvK en andere partijen die een gemeenschappelijk belang dienen; het stimuleren van lokale economische groei.
website http://pvoo.nl/

Ondernemersorganisaties in de Duin- & Bollenstreek:

Het ondernemerscafé Bollenstreek

Maurice van der Lans
email mauricevdlans@hotmail.com of
Kees Klinkenberg
info@aurorabusinesscoaching.nl
www.ondernemerscafebollenstreek.nl

BCL

Business Club Lisse
Postbus 264
2160 AG Lisse
e-mail: info@businessclublisse.nl
website: http://www.businessclublisse.nl/

 Landelijke netwerken:

Business Network International (BNI)

BNI is een internationale netwerkorganisatie voor bedrijven, zakenmensen en professionals uit alle branches. Wekelijks zijn er ontbijtbijeenkomsten.

CBMC Nederland (Comité Christen Zakenmensen Nederland)

CBMC is een wereldwijde organisatie van zakenmensen, leidinggevenden en vrijeberoepsbeoefenaren, die tot doel hebben om hun relaties te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Er bestaan diverse Ronde Tafel Teams per beroepsgroep en regio.

CGMV vakorganisatie

CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Jezus Christus is ons grote voorbeeld. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. Zo willen onze adviseurs met een frisse, open en luisterende houding aan de slag met jouw vraag, zorg of dilemma. Zij hebben veel ervaring met de regelgeving voor werk en inkomen. Als het nodig is staan we achter je en behartigen we je belangen. CGMV is een actief netwerk van christenen waarin (ethische) vraagstukken veilig met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden.

Flevum Forum Network

Flevum forum Network is een landelijke netwerkorganisatie voor organisaties en instellingen uit het bedrijfsleven.

Managers Netwerk Nederland (MNN)

Managers Netwerk Nederland (MNN) is een landelijk en dynamisch netwerk voor directeuren en managers. MNN organiseert bedrijfspresentaties, seminars en workshops.

Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen

Het NCD is een landelijk netwerk voor ondernemers (directeuren en commissarissen) van middelgrote en grote ondernemingen (10 medewerkers of meer). Programma: Landelijke en regionale themabijeenkomsten; daarnaast circa 8 groepsbijeenkomsten per jaar.

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH)

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH) is een platform voor informatie, discussie en initiatief tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke groeperingen. 

Netherlands Turkey Business Assocation (Netuba)

Het lidmaatschap van Netuba staat open voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, mensen in vrije beroepen, overheidsinstanties en andere organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de handel tussen Nederland en Turkije.

Network-club.com

Network-club.com is een vondst van Charles D.A. Ruffulo, die veel succes oogst bij organisaties die zich willen bekwamen in het omgaan met de hedendaagse netwerkeconomie.

NO&H, netwerk van ondernemers met een handicap

Het netwerk nO&h is een bundeling van ondernemers met een handicap die elkaar onderling verder helpen in het ondernemen.

Recruiters United

Recruiters United is een vooraanstaand netwerk van en voor arbeidsmarktprofessionals.

VNO-NCW

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, die zowel op internationaal als op nationaal niveau de belangen van haar leden behartigt. Programma: Periodieke verenigingsbijeenkomsten, waarvan sommige per subregio, vaak rond een bepaald thema.
   
Staat uw ondernemersvereniging er niet bij? Snel een mail naar db@meerbusiness.nl en het komt dik in orde.

Abonneer op onze nieuwsbrief