Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking

Datum : 05-07-2022

met dank aan Accountantskantoor de Lange
Salarisadministratie
De Tweede Kamer heeft op 19 april 2022 ingestemd met het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni jl. heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met het wetsvoorstel. De wet moet per 1 augustus 2022 in werking treden en zal ook gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór die datum zijn aangegaan.

De nieuwe wetgeving zal voor werkgevers de nodige voeten in de aarde hebben. Zo zullen uw (model)arbeidsovereenkomsten en/of collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen vóór 1 augustus 2022 moeten worden gecontroleerd en aangepast. Wij adviseren u hier dan ook tijdig mee aan de slag te gaan.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn: 
1. Verplichte scholing
Verplichte scholing is in elk geval de scholing die noodzakelijk is voor het kunnen (blijven) verrichten van de functie. De tijd die de werknemer kwijt is met het volgen van een verplichte opleiding wordt aangemerkt als arbeidstijd. De werknemer behoudt dus ook zijn recht op loon. Alle kosten in verband met de verplichte scholing zijn voor rekening van de werkgever. Afspraken over verrekening of terugbetaling van deze kosten zijn nietig.
Let op:– Een al dan niet bestaand (studiekosten)beding waarbij de kosten van verplichte scholing worden verhaald of verrekend is straks (direct) nietig.– Kosten die toch worden verhaald, kunnen worden teruggevorderd.

Checklist:– Inventariseer alle individuele en collectieve afspraken over scholing.– Maak een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte scholing.– Controleer welke afspraken kunnen blijven gelden.

lees verder op de site van Accountantskantoor de Lange KLIK HIER

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking

Abonneer op onze nieuwsbrief