Stichting CBBL en Flexteam Security ondertekenen nieuwe overeenkomst.

Datum : 02-06-2022

De afgelopen week hebben de Stichting CBBL ( Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse ) en Flexteam Security een nieuwe overeenkomst getekend inzake de collectieve beveiliging van Lisse. De overeenkomst is verlengd tot en met 31 december 2024 en daarmee is de vierde verlening van de samenwerking een feit.....  

Voorzitter Jacques Meeuwissen en secretaris Rob Timmers tekenden namens de Stichting CBBL en directeur Jeroen van der Kooi namens Flexteam Security. Al vanaf 1 april 2008 is Flexteam Security de partner van de Stichting CBBL als het gaat om de mobiele surveillancediensten van het Hillegoms beveiligingsbedrijf.  

Stichting CBBL
Laten we beginnen met goed nieuws: Lisse is een gemeente met lage criminaliteitscijfers. Dat houden we natuurlijk ook graag zo. En ‘we’ is niet alleen de politie en overheid, want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.   Om die reden zijn de ondernemers, verenigd in ondernemersvereniging Alverha – BCL, een samenwerking aangegaan met de politie en gemeente Lisse. Samen kunnen we criminaliteit nog beter voorkomen en bestrijden en zo de veiligheid in Lisse naar een nog hoger plan brengen.   Dit alles doen we sinds 1997 via onze Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse: CBBL. Een nog steeds groeiend aantal van nu zo’n 200 bedrijven, winkels, scholen, sportverenigingen en particulieren heeft zich hier al bij aangesloten.

 Beveiliging, veiligheid en dienstverlening.
Sinds de oprichting van Stichting CBBL en de acties die daaruit voortvloeiden is het aantal inbraken in Lisse drastisch verminderd. Hoe we dat teweeg gebracht hebben? Door onze speerpunten Beveiliging, Veiligheid en Dienstverlening professioneel aan te pakken.   Hiervoor werken we samen met beveiligingsbedrijf Flexteam Security en de Politie in de Bollenstreek. Deze professionals bewaken de panden en woningen van aangesloten bedrijven en particulieren door middel van surveillance. Alleen al hun aanwezigheid heeft een belangrijke preventieve werking. Bron: BlikOp Nederland / CBBB.nl

Stichting CBBL en Flexteam Security ondertekenen nieuwe overeenkomst.

Abonneer op onze nieuwsbrief