Woonwijk Hooghkamer behaalt duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel

Datum : 16-10-2021

 Van der Hulst Bouwbedrijf uit Lisse en Heijmans ontwikkelen en bouwen de woonwijk Hooghkamer in Voorhout in samenspraak met de gemeente Teylingen. De realisatie is omstreeks 2012 begonnen en de laatste van in totaal 882 woningen worden begin 2022 gebouwd. Voor de derde en laatste fase van Hooghkamer ontvingen de bedrijven en de gemeente uit handen van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel het welverdiende duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel.

Hooghkamer
Hooghkamer is de nieuwste woonwijk van het dorp Voorhout in de gemeente Teylingen en nadert haar voltooiing. In de wijk zullen 882 woningen staan, waarvan de laatste in 2022 in aanbouw worden genomen. De wijk wordt in drie fasen gerealiseerd. De eerste fase werd in 2012 in aanbouw genomen en fase 3 is inmiddels nagenoeg gereed.

Samenwerking van twee bedrijven en de gemeente
Van der Hulst Bouwbedrijf en Heijmans waren elk grondeigenaar in het plangebied van Hooghkamer. In gezamenlijkheid en samenspraak met de gemeente Teylingen hebben zij met stedenbouwkundig bureau Kokon het plan voor fase 3 gemaakt. Elk van de bedrijven heeft vervolgens in goede onderlinge afstemming het plangebied fasegewijs bouw- en woonrijp gemaakt en op hun eigen gronden woningen ontwikkeld, verkocht en gebouwd.

Gezonde leefomgeving
Beide bedrijven streven na om bij hun gebiedsontwikkelings- en bouwactiviteiten de natuurlijke leefomgeving te verbeteren. Zo zorgden zij er in Hooghkamer voor dat de biodiversiteit verbeterde en er een klimaatadaptieve wijk ontstond. Een wijk met ruimte voor ontmoeten, bewegen en spelen en die lopend en fietsend goed en veilig bereikbaar is.

NL Gebiedslabel
Om hun gezamenlijke ambities te formuleren en te monitoren dat deze ook daadwerkelijk bereikt zouden gaan worden, sloegen beide bedrijven de handen ineen en zijn samen met de gemeente gaan werken met het NL Gebiedslabel. Het NL Gebiedslabel maakt duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en inzichtelijk en beoordeelt deze op onafhankelijke wijze. Het staat onder toezicht van een Wetenschappelijke Raad van Advies. Het NL Gebiedslabel is een initiatief van tv tuinman Lodewijk Hoekstra en landschapsontwerper Nico Wissing, die hiervoor de organisatie NL Greenlabel oprichtten. Door middel van 7 hoofdindicatoren en maar liefst 21 subindicatoren wordt een ontwerp getoetst op het gebruik van duurzame materialen, de omgang met biodiversiteit en landschappelijke waarden, bodem en water, mobiliteit en gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop wordt geborgd dat een duurzame omgeving in de toekomst duurzaam in stand wordt gehouden. Het NL Gebiedslabel geeft tevens invulling aan meerdere ‘Sustainable Development Goals’, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Het NL Gebiedslabel wordt in Nederland meer en meer omarmd als instrument bij uitstek om op een gerichte manier te komen tot gezonde en duurzame leefomgevingen.

NL Gebiedslabel overhandigd voor Hooghkamer
Zaterdag 2 oktober jl. deed de gemeenteraad van Teylingen tijdens een excursie woningbouwplannen in de regio aan om inspiratie en kennis op te doen voor de plan- en besluitvorming over de volgende nieuwbouwwijk in Voorhout: Nieuw Boekhorst. Tijdens de excursie door Hooghkamer overhandigde Lodewijk Hoekstra onder applaus van de raadsleden het NL Gebiedslabel voor fase 3 aan wethouders Marlies Volten en Arno van Kempen, Yvonne van der Hulst, directeur van Van der Hulst Bouwbedrijf, en Gert-Jan Hanekamp, ontwikkelingsmanager bij Heijmans. Hooghkamer bereikte maar liefst het één-na-hoogst mogelijke label, een B. Lodewijk Hoekstra complimenteerde de ontwikkelaars en de gemeente met dit behaalde resultaat. “Het is een zoektocht en leerproces geweest, dat concrete mooie resultaten heeft opgeleverd. Zo zijn in de wijk allerlei natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd, zoals 78 zwaluwkasten en ruim 2 kilometer natuurvriendelijke oevers. Gekozen is voor een variatie aan inheemse boomsoorten en biodiverse beplanting. Ook is goed rekening gehouden met een klimaatadaptieve waterhuishouding, het beperken van hittestress en zijn duurzamere materialen in de openbare ruimte gebruikt. We hebben tuinworkshops gegeven om kopers te inspireren het gedachtengoed van de openbare ruimte ook in hun tuinen voort te zetten.” Yvonne van der Hulst vult met trots aan: “We hebben veel stappen moeten zetten om tot dit mooie resultaat te komen. Voor ambtenaren hebben we in samenwerking met NL Greenlabel, Heijmans, IDDS en Kokon workshops bij ons op kantoor georganiseerd. Hieruit is nieuw beleid over duurzame gebiedsontwikkeling voor heel HLTsamen voortgekomen. Deze derde fase van Hooghkamer is een toonbeeld geworden van groene gebiedsontwikkeling. Hiermee hebben we een blauwdruk voor andere projecten gerealiseerd.” Na het in ontvangst nemen van het certificaat besloot wethouder Marlies Volten met: “Ik ben trots op bouwers die dit label weten te bereiken! Een fijne leefomgeving levert vitaliteit.”

Excursie gemeenteraad
Aansluitend aan de overhandiging vervolgde de gemeenteraad haar excursie, waarbij ze enkele inspirerende buurten in Pijnacker-Zuid bezocht, om vervolgens af te sluiten met een rondwandeling door de wijk Mossenest in Noordwijkerhout. Gert-Jan Hanekamp van Heijmans: “De voorbeelden van de excursie en het NL Gebiedslabel voor Hooghkamer laten zien hoe marktpartijen samen met de gemeente tot goede en gezonde leefomgevingen kunnen komen. Laat dat de opmaat zijn voor een Nieuw Boekhorst waar iedereen gelukkig van wordt.” Heijmans is één van de grondeigenaren in Nieuw Boekhorst. De planvorming voor Nieuw Boekhorst loopt volop, onder regie van de gemeente en in een goede samenwerking met de marktpartijen. Begin komend jaar hoopt de gemeenteraad te kunnen besluiten over de plannen voor Nieuw Boekhorst.

Woonwijk Hooghkamer behaalt duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel

Abonneer op onze nieuwsbrief