Meerlanden Henny & Marco in the Picture

Datum : 27-01-2021

Deze week ging MeerBusiness langs bij afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Nou ja afvalverwerkingsbedrijf. Dat is maar één loot aan de stam van veelzijdigheid. Wij stelden de vragen aan Marco Kloppers nieuw bij Meerlanden en Henny Rijsdijk, de oude bekende accountmanager voor velen een bekend gezicht is in de Bollenstreek. Wij stelden de heren een aantal vragen voor ons item "Bedrijf in the picture

Marco en Henny wie zijn jullie en wat is jullie functie bij Meerlanden?
Mijn naam is Marco Kloppers, 49 jaar en binnen Meerlanden  als manager verantwoordelijk voor de commerciële inzameling van restafval en opnieuw in te zetten grondstoffen. Daarnaast ben ik vader van twee bijna volwassen tieners en gelukkig getrouwd met mijn jeugdliefde. Wij zijn fervente zeilers en in de vakanties kiezen we bij voorkeur het ruime sop om te koersen waar de wind ons heen waait.
En mijn naam is Henny Rijsdijk, 55 jaar en 33 jaar in dienst bij Meerlanden en ben accountmanager voor bedrijfsafval. Mijn functie is om nieuwe klanten te bedienen en bestaande klanten te onderhouden. Ik ben vader van 1 mooie dochter van 23 jaar en gelukkig getrouwd. Wij zijn vaak te vinden in de Ardennen in vakantie tijd. Mijn hobby's zijn voetbal en badminton en uit eten gaan.……..

Wat doet je bedrijf precies en voor wie zijn jullie interessant?
We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. Think global, act local. 

Hoe kom je aan klanten en waar zitten jullie klanten?
Door als kennispartner op gebied van circulaire economie voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op te starten streven we ernaar relaties aan ons te binden en potentiele opdrachtgevers aan ons te binden.

Wat maakt Meerlanden uniek ten opzichte van andere afvalverwerkers? 
We zijn partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek op het gebied van: - afvalinzameling en verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte, straatreiniging, gladheidbestrijding, groenonderhoud, marktbeheer en rioleringswerkzaamheden. Dit doen we met ca. 500 medewerkers, van wie ca. 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zou op dit moment de beste tip voor je mede MeerBusiness members zijn?
Never waste a good crisis en realiseer je dat grondstoffen op onze aarde eindig zijn. Onze samenleving moet echt duurzamer en als je dit in het algemeen ook belangrijk vindt maar binnen onze regio in het bijzonder, dan zijn wij jullie daar graag mee van dienst.

Waarom moeten de ondernemers rekening houden met de afvalscheiding en wat kan dat opleveren.
Voor bedrijven is het van belang dat hun afvalstromen op efficiënte, snelle en betrouwbare wijze worden afgehandeld. Daarvoor zijn wij in onze regio een betrouwbare partner. Wie denkt dat alleen inwoners en dus ook gemeenten te maken hebben met de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en recycling heeft het mis. In 2022 moet het afval wat bedrijven produceren, gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Zo is vastgesteld in het Ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. Wij hebben veel te bieden aan bedrijven met duurzaamheidsambities. Sectoren waar wij ons in de komende jaren specifiek op gaan richten zijn: horeca, tuinders, detailhandel, groothandel, logistiek en maatschappelijke organisaties.  Om bedrijven hiermee te helpen, bieden wij de Zero Waste strategie aan onze bedrijfsklanten aan. Hierbij zetten we in op het gescheiden inzamelen van de waardevolle afvalstromen en het terugdringen van het restafval tot het meest noodzakelijke. Uiteraard doen we dat op een zo’n efficiënt mogelijke manier. Van A tot Zero dus.   

Is er door de Covid-19 pandemie echt meer afval te verwerken?
De covid-19 pandemie overspoelt straten, stortplaatsen en zeeën met plastic van maskers, handschoenen, flessen en voedselverpakkingen. Bovendien maakt de snelle toename van het dagelijkse gebruik van bepaalde producten die mensen helpen om zich te beschermen en de verspreiding van het virus te stoppen de situatie  erger. Ook zien we – met name bij huishoudens – dat er veel meer online wordt besteld en dat heeft direct effect op het aanbod van karton in de oud papier stroom.

Wat betekent de Covid pandemie voor de bedrijfsvoering van Meerlanden?
Het Coronavirus heeft nog steeds een groot effect op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval evenals het beheer van openbare ruimte is net als eerder aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Dat geldt ook voor gladheidsbestrijding. Ook de afval- en reinigingsbranche wordt door het Coronavirus geraakt en moet zich, hoewel het werk ook tijdens de lockdown gewoon doorgaat, op andere vlakken wel inrichten op het veranderende aanbod van diverse stromen. Binnen Meerlanden zijn we van meet af aan erg scherp op de preventieve richtlijnen en hebben een coördinatieteam geïnstalleerd die alle maatregelen nauwlettend in de gaten houdt en maatregelen doorvoert waar noodzakelijk.

Hoe haal je de ondernemersdoelen voor je zelf?
Door invulling te geven aan het motto van Meerlanden is: “Samen sneller Circulair”. Wij geloven dat het essentieel is dat marktpartijen, bewoners en overheden samenwerken op weg naar een circulaire samenleving. Alleen samen kunnen we regionale transities doorvoeren, alleen samen kunnen we het verschil maken en alleen samen gaan we sneller. Om in de komende jaren invulling te geven aan de missie van Meerlanden en in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen, brengen we hierin focus door ons te richten op twee rollen, die van Excellente Dienstverlener en Duurzame Grondstoffenregisseur. Want we beseffen dat het leveren van een excellente dienstverlening als ook onze rol te pakken als duurzame grondstoffenregisseur de basis is om samen werkelijk dat ambitieuze doel te behalen van een circulaire regio.  

Welke vraag hadden wij je eigenlijk moeten stellen?
Het vragenoverzicht is erg compleet maar jullie zouden in kunnen gaan op onze  uitdaging & ambitie is voor de komende jaren. Vanuit die landelijke doelstellingen inwoners, ondernemers en hun medewerkers en sportclubs bewegen nog meer en beter afval te scheiden, waarbij de focus van kwantiteit naar kwaliteit verschuift: hoe beter en ‘schoner’ een stroom wordt aangeleverd, hoe hoogwaardiger grondstoffen we eruit kunnen halen voor nieuwe producten. Voor bedrijven kijken we daartoe het liefst mee in het gehele proces, van inkoop tot reststroom. Zo kunnen we dit van A tot Zero regelen voor onze klanten. Voor bedrijven inmiddels een must om goed met afvalstromen en milieu om te gaan, dus een makkelijke manier om een positievere uitstraling/imago richting eigen medewerkers en klanten te 

Abonneer op onze nieuwsbrief