Zorgverleners bundelen krachten in wijksamenwerkingsverband Hillegom

Datum : 12-10-2020

Het wijksamenwerkingsverband Hillegom is een feit. In het wijksamenwerkingsverband (wsv), waarvan de oprichtingsakte op 5 oktober werd getekend, gaan huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners nauw samenwerken in het belang van de inwoners van Hillegom.  

“Een heuglijk moment”, reageert huisarts Edwin Wallaart op de oprichting van wsv Hillegom, waarvan hij de voorzitter is. “Hiermee voorzien we in de behoefte om zorgverlening gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines, te organiseren. We willen de juiste zorg op de juiste plek leveren en een herkenbaar aanspreekpunt in het dorp worden.”  

Het bestuur van wsv Hillegom bestaat behalve Wallaart uit huisarts Merel van der Kleij (secretaris), apotheker Hans Walstra (penningmeester) en fysiotherapeut Joost Ruigrok (algemeen bestuurslid). Naast de praktijken van de bestuursleden zullen ook andere zorgverleners in Hillegom volgen, is Wallaart overtuigd. “Iedereen heeft zijn of haar interesse kenbaar gemaakt, waaronder ook wijkverpleging en het sociaal domein, die we als partners graag betrekken bij het wsv.”  

Betere samenwerking In een wsv werken eerstelijns zorgverleners samen aan een passend zorgaanbod voor de inwoners, afgestemd op hun behoeften. Betere samenwerking verhoogt de kwaliteit van zorg en leidt tot het efficiënter inzetten van ieders expertise, zo is de achterliggende gedachte. Niet voor niets zijn er landelijk, vanuit de overheid en zorgverzekeraars, afspraken gemaakt om de samenwerking in de eerstelijns zorg te versterken. Wallaart: “Door afspraken te maken over bijvoorbeeld taakverdeling, verwijzingen of het middelengebruik, krijgen patiënten de juiste zorg en hoeven ze niet meer te shoppen voor een behandeling.”  

Voorbereidingen Met het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris is wsv Hillegom juridisch een feit. Het bestuur mikt op 1 april 2021 als datum dat het wsv daadwerkelijk van start gaat. In de tussentijd worden verdere voorbereidingen getroffen in samenwerking met ROHWN, de regionale zorggroep voor Zuid-Holland Noord waar meerdere wijksamenwerkingsverbanden bij zijn aangesloten. “Samen met wsv Lisse, wsv Voorhout/Warmond en wsv Sassenheim is nu de hele regio Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) afgedekt”, reageert ROHWN-bestuurder Hans Brehler. “Dat kan de samenwerking binnen HLT en de kwaliteit van de patiëntenzorg alleen maar ten goede komen.”   “Zonder ROHWN hadden we niet op dit punt gestaan”, vult Wallaart aan. “Ze beschikken over veel expertise en ervaring op dit gebied, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Nu is het zaak om door te pakken.”  

Het bestuur van wijksamenwerkingsverband Hillegom,
v.l.n.r. Edwin Wallaart, Hans Walstra, Joost Ruigrok en Merel van der Kleij. Foto: Yvonne Fotografie.

Abonneer op onze nieuwsbrief