MeerBusiness in the Picture

De MeerBusiness-rubriek "In the Picture", zal vanaf 1 januari 2021 ruimschoots aandacht krijgen onder de vele duizenden internetbezoekers van MeerBusiness. In deze rubriek staat regelmatig een bedrijf in de schijnwerpers. MeerBusiness biedt u de gelegenheid ook úw organisatie onder de aandacht te brengen van deze ondernemende regio. I

Een professionele tekstschrijver verzorgt desgewenst het interview en het artikel. Iedere ondernemer krijgt vijf dezelfde vragen voorgelegd. Wij verwachten dat u ons zult verrassen met de antwoorden! Verder kunt u zelf bepalen welke foto u bij de tekst geplaatst wilt hebben. Tevens zorgen wij voor een korte aankondiging in de MeerBusiness-nieuwsbrief en het hele artikel ook gratis wordt doorgeplaatst op de nieuwsselectie op de frontpage. Zo verdient u uw promotie dubbel en dwars terug.

Wilt u graag met uw bedrijf in "In the Picture", neem dan contact op met Frans van der Riet 06-53633364 Mailen kan natuurlijk ook naar frans@meerbusiness.nl.

Deze keer  Hans van Schie Maarschalk Ligthart

Neem HIER een kijkje op de site

1.     Hans van Schie, partner van Maarschalk|Ligthart, wie ben je en wat mogen wij over je weten?  
Ik ben geboren en getogen in Buitenkaag, inmiddels al meer dan 20 jaar woonachtig in Hillegom, ben getrouwd en ben vader van drie kinderen. Vroeger was het programma “Cijfers & Letters” op televisie, en die twee woorden zijn karakteriserend voor mij: ik ben veel bezig met cijfers (ik ben registeraccountant) maar ook veel met letters (ik schrijf graag). Ik zeg (of schrijf) wel eens: “Met cijfers kun je tellen, met letters kun je vertellen”. Behalve partner bij Maarschalk|Ligthart (M|L) ben ik ook bestuurslid van enkele Hillegomse verenigingen en stichtingen, en dan vooral (hoe kan het ook anders) penningmeester.  

2.     Wat doet M|L precies en voor wie zijn jullie interessant?
Onze dienstverlening als (accountants- en) adviesorganisatie bestaat uit drie pijlers: compliance, analyse en advies. Juist de combinatie van deze drie maakt ons tot een kritische sparringpartner voor de DGA van een middelgrote MKB-onderneming. Dat doen wij met zo’n 30 professionals vanuit het prachtige landhuis Berkenrode in Heemstede (waar ooit Godfried Bomans nog heeft gewoond!) In iedere “levensfase” van een ondernemer en zijn (of haar) onderneming kunnen wij met raad en daad bijstaan. Als het slecht gaat: hoe kan verdere schade beperkt blijven? Als het “zo-zo” gaat: hoe kan er een verbetertraject ingezet worden? En als het echt heel goed gaat: hoe kan vermogen op een juiste manier veilig worden gesteld?  

3.     Hoe en waarom ben je ondernemer geworden? 
Ik heb altijd in de “openbare accountancy” gewerkt; veel meer als generalist dan als specialist. Het ondernemer worden was op enig moment een logische stap in mijn carrière: de volle verantwoordelijkheid dragen voor zowel een mooi klantenpakket als een professioneel medewerkersteam.  

4.     Hoe kom je aan klanten en waar zitten jullie klanten?
Veel van onze klanten komen uit aanbevelingen: van bestaande klanten, van zakelijke relaties of via onze medewerkers. Maar ik geloof ook in (het onderhouden van) een goed netwerk. Ondernemersbijeenkomsten bezoek (of organiseer) ik dan ook graag; MeerBusiness is daarbij een prima platform. Onze klantenkring zit voor een belangrijk deel in “Groot-Kennemerland”, een regio die zich wat ons betreft uitstrekt van West-Friesland in het noorden, Haarlemmermeer in het westen tot de Bollenstreek in het zuiden. Maar ook buiten deze regio hebben wij een paar mooie klanten.  

5.     Wat maakt M|L uniek ten opzichte van andere accountants & adviseurs? 
Wat wij vooral níet zijn is een traditioneel accountantskantoor. Voor ons zijn jaarrekeningen en aangiften een vertrekpunt in plaats van een eindbestemming. Wij helpen ondernemers verder met analyse van betrouwbare, actuele en toekomstgerichte informatie. Ik ben een RA waarbij die afkorting níet staat voor “Register Achteruitkijker”.  

6.     Wat zou op dit moment de beste tip voor je mede MeerBusiness members zijn?
We leven in een bijzondere tijd, met zowel zakelijke als persoonlijke aspecten. Anders dan bij de vorige crisis zie je nu grote verschillen: ondernemers die het (heel) zwaar hebben, maar ook ondernemers die nog nooit zo goed hebben gedraaid als nu. En eigenlijk hebben beide “categorieën” met hetzelfde te maken: hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? Mijn tip: probeer het niet alleen op te lossen, maar zoek iemand om mee te praten. Soms lucht het gewoon al op door iets tegen iemand aan te houden.  

7.     Hoe word je een succesvolle ondernemer?
Een succesvolle ondernemer weet de perfecte brug te slaan tussen de eerder genoemde klantenkring en de medewerkers. Maar minstens net zo belangrijk: een succesvolle ondernemer is een optimist, maar ook een realist. Hij is heel erg goed in zijn corebusiness, maar schroomt niet om hulp te vragen als dat nodig is.  

8.     Heb je voldoende vrije tijd of denk je voor je 60ste opgebrand te zijn?
Mijn vader zei vroeger “naast je inspanning heb je ook je ontspanning nodig”, en alhoewel dat nogal oubollig klinkt, is het natuurlijk wel waar. Ik maak vaak lange dagen (overdag op kantoor en regelmatig ’s avonds nog vergaderen voor een van de verenigingen en stichtingen waar ik in het bestuur zit). Tegelijkertijd ga ik heel graag met mijn vrouw en vrienden naar theater, bioscoop, restaurant of wijnproeverij.

9.     Hoe haal je de ondernemersdoelen voor jezelf?
Mijn uiteindelijke ondernemersdoel is terug te voeren op het antwoord op de vraag: leef je om te werken, of werk je om te leven? ’s Ochtends blij zijn om op te staan, ’s avonds met een tevreden gevoel op de dag terugkijken. Doordeweeks maar ook in het weekend. Tevreden klanten, tevreden medewerkers, tevreden gezin, zelf tevreden zijn. Natuurlijk, was het soms maar zo simpel. Maar de focus hebben op de combinatie “werken en leven” staat voorop.  

10. Welke vraag hadden wij je eigenlijk moeten stellen?
Jullie hadden nog kunnen vragen of wij bij M|L personeel nodig hebben (spoiler: ja, voor goede boekhoudkanjers en ondernemende ondernemersadviseurs die verder kijken dan cijfers en aangiften, hebben wij zeker plaats!)    

Meerlanden Henny & Marco in the Picture

Deze week ging MeerBusiness langs bij afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Nou ja afvalverwerkingsbedrijf. Dat is maar één loot aan de stam van veelzijdigheid. Wij stelden de vragen aan Marco Kloppers nieuw bij Meerlanden en Henny Rijsdijk, de  accountmanager die voor velen een bekend gezicht is in de Bollenstreek. Wij stelden de heren een aantal vragen voor ons item "Bedrijf in the picture.

1. Marco en Henny wie zijn jullie en wat is jullie functie bij Meerlanden?
Mijn naam is Marco Kloppers, 49 jaar en binnen Meerlanden  als manager verantwoordelijk voor de commerciële inzameling van restafval en opnieuw in te zetten grondstoffen. Daarnaast ben ik vader van twee bijna volwassen tieners en gelukkig getrouwd met mijn jeugdliefde. Wij zijn fervente zeilers en in de vakanties kiezen we bij voorkeur het ruime sop om te koersen waar de wind ons heen waait.En mijn naam is Henny Rijsdijk, 55 jaar en 33 jaar in dienst bij Meerlanden en ben accountmanager voor bedrijfsafval. Mijn functie is om nieuwe klanten te bedienen en bestaande klanten te onderhouden. Ik ben vader van 1 mooie dochter van 23 jaar en gelukkig getrouwd. Wij zijn vaak te vinden in de Ardennen in vakantie tijd. Mijn hobby's zijn voetbal en badminton en uit eten gaan.……..

2..Wat doet je bedrijf precies en voor wie zijn jullie interessant?
We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. Think global, act local. 

3.Hoe kom je aan klanten en waar zitten jullie klanten?
Door als kennispartner op gebied van circulaire economie voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op te starten streven we ernaar relaties aan ons te binden en potentiele opdrachtgevers aan ons te binden.

4. Wat maakt Meerlanden uniek ten opzichte van andere afvalverwerkers? 
We zijn partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek op het gebied van:
afvalinzameling en verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte, straatreiniging, gladheidbestrijding, groenonderhoud, marktbeheer en rioleringswerkzaamheden.

Dit doen we met ca. 500 medewerkers, van wie ca. 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.

5. Wat zou op dit moment de beste tip voor je mede MeerBusiness members zijn?
Never waste a good crisis en realiseer je dat grondstoffen op onze aarde eindig zijn. Onze samenleving moet echt duurzamer en als je dit in het algemeen ook belangrijk vindt maar binnen onze regio in het bijzonder, dan zijn wij jullie daar graag mee van dienst.

6. Waarom moeten de ondernemers rekening houden met de afvalscheiding en wat kan dat opleveren.
Voor bedrijven is het van belang dat hun afvalstromen op efficiënte, snelle en betrouwbare wijze worden afgehandeld. Daarvoor zijn wij in onze regio een betrouwbare partner. Wie denkt dat alleen inwoners en dus ook gemeenten te maken hebben met de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en recycling heeft het mis. In 2022 moet het afval wat bedrijven produceren, gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Zo is vastgesteld in het Ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. Wij hebben veel te bieden aan bedrijven met duurzaamheidsambities. Sectoren waar wij ons in de komende jaren specifiek op gaan richten zijn: horeca, tuinders, detailhandel, groothandel, logistiek en maatschappelijke organisaties.  Om bedrijven hiermee te helpen, bieden wij de Zero Waste strategie aan onze bedrijfsklanten aan. Hierbij zetten we in op het gescheiden inzamelen van de waardevolle afvalstromen en het terugdringen van het restafval tot het meest noodzakelijke. Uiteraard doen we dat op een zo’n efficiënt mogelijke manier. Van A tot Zero dus.   

7. Is er door de Covid-19 pandemie echt meer afval te verwerken?
De covid-19 pandemie overspoelt straten, stortplaatsen en zeeën met plastic van maskers, handschoenen, flessen en voedselverpakkingen. Bovendien maakt de snelle toename van het dagelijkse gebruik van bepaalde producten die mensen helpen om zich te beschermen en de verspreiding van het virus te stoppen de situatie  erger. Ook zien we – met name bij huishoudens – dat er veel meer online wordt besteld en dat heeft direct effect op het aanbod van karton in de oud papier stroom.

8. Wat betekent de Covid pandemie voor de bedrijfsvoering van Meerlanden?
Het Coronavirus heeft nog steeds een groot effect op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval evenals het beheer van openbare ruimte is net als eerder aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Dat geldt ook voor gladheidsbestrijding. Ook de afval- en reinigingsbranche wordt door het Coronavirus geraakt en moet zich, hoewel het werk ook tijdens de lockdown gewoon doorgaat, op andere vlakken wel inrichten op het veranderende aanbod van diverse stromen. Binnen Meerlanden zijn we van meet af aan erg scherp op de preventieve richtlijnen en hebben een coördinatieteam geïnstalleerd die alle maatregelen nauwlettend in de gaten houdt en maatregelen doorvoert waar noodzakelijk.

9. Hoe haal je de ondernemersdoelen voor je zelf?
Door invulling te geven aan het motto van Meerlanden is: “Samen sneller Circulair”. Wij geloven dat het essentieel is dat marktpartijen, bewoners en overheden samenwerken op weg naar een circulaire samenleving. Alleen samen kunnen we regionale transities doorvoeren, alleen samen kunnen we het verschil maken en alleen samen gaan we sneller. Om in de komende jaren invulling te geven aan de missie van Meerlanden en in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen, brengen we hierin focus door ons te richten op twee rollen, die van Excellente Dienstverlener en Duurzame Grondstoffenregisseur. Want we beseffen dat het leveren van een excellente dienstverlening als ook onze rol te pakken als duurzame grondstoffenregisseur de basis is om samen werkelijk dat ambitieuze doel te behalen van een circulaire regio.  

10. Welke vraag hadden wij je eigenlijk moeten stellen?Het vragenoverzicht is erg compleet maar jullie zouden in kunnen gaan op onze  uitdaging & ambitie is voor de komende jaren. Vanuit die landelijke doelstellingen inwoners, ondernemers en hun medewerkers en sportclubs bewegen nog meer en beter afval te scheiden, waarbij de focus van kwantiteit naar kwaliteit verschuift: hoe beter en ‘schoner’ een stroom wordt aangeleverd, hoe hoogwaardiger grondstoffen we eruit kunnen halen voor nieuwe producten. Voor bedrijven kijken we daartoe het liefst mee in het gehele proces, van inkoop tot reststroom. Zo kunnen we dit van A tot Zero regelen voor onze klanten. Voor bedrijven inmiddels een must om goed met afvalstromen en milieu om te gaan, dus een makkelijke manier om een positievere uitstraling/imago richting eigen medewerkers en klanten te  gaan.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 Partner2Grow

 

De eerste keer Bedrijf in the Picture: Partner2Grow uit Teylingen  
Bekijk de site van Partner2Grow hier

1. Wat doet je bedrijf precies en voor wie in maximaal 5 zinnen?
Een helpende hand, een steun in de rug en samen zorgen voor groei in jouw bedrijf! Dat is wat Partner2Grow graag wil doen met 3 gedreven coaches. Met behulp van ons groeikompas zetten we samen jouw koers uit en gaan in 3 jaar van jouw mooie bedrijf een fantastisch bedrijf maken. Met aandacht voor je eigen kernwaarden en die van je collega’s in een passende organisatie, met inzicht in je omgeving en je marketingstrategie en met een goede controle op inkomsten en uitgaven. We nemen je aan de hand, laten je 3 jaar lang niet los en doen regelmatig een check up op jouw uitgestippelde groeiproces. Ga je de uitdaging met ons aan? Wij willen heel graag jouw partner zijn om te kunnen groeien. En we zijn bereid om extra coaching te geven passend bij jouw specifieke groeibehoefte.  

2.Hoe en waarom ben je ondernemer geworden? 

Partner2Grow is gestart met drie energieke coaches, die het leuk vinden om naast hun huidige baan ondernemers (die een steuntje in de rug kunnen gebruiken) te coachen. Het ondernemen met Partner2Grow kan dus eigenlijk worden gezien als een hobby en echt iets dat we leuk vinden om te doen.  

3. Hoe kom je aan klanten en waar zitten jouw klanten?
Onze klanten werven we via netwerken en mond op mond reclame. Wij zijn vooral gericht op kleine tot middelgrote ondernemers in de regio Rijnland. In de aanloop naar de lancering op 1 januari 2021 zijn we zeer actief op LinkedIn en Facebook en willen we een mooie basis aan volgers creëren wat moet leiden tot goede naamsbekendheid van Partner2Grow in 2021 en verder.  

4. Wat maakt jou uniek ten opzichte van andere ondernemers? 
Ten eerste zijn wij uniek omdat wij coaching geven op drie vakgebieden: marketing, finance en organisatie. Daarnaast vragen wij een vast en laag bedrag per maand; betaalbaar en transparant. Ten slotte bieden wij doorlopend support bestaande uit een telefonisch consult ieder kwartaal, toegang tot een besloten LinkedIn kennis- en netwerk-community en organiseren wij jaarlijks een interessant kennis- en netwerkevenement. Wij geloven sterk in de waarde van ons product en willen bedrijven en ondernemers graag laten groeien vanuit onze expertise, ervaring en coaching.  

5. Wat zou op dit moment de beste tip voor je mede MeerBusiness members zijn?
Vraag een gratis intakegesprek aan bij P2G. Tijdens dit gesprek zullen we aandachtig luisteren naar je verhaal en boven tafel krijgen waar jouw coachingsbehoefte ligt en wat je kernwaarden zijn als persoon en ondernemer.  

6. Waarom slagen sommige ondernemers wel en anderen niet?
Wat doen de succesvolle ondernemers anders? Naar mijn mening: Succesvolle ondernemers gebruiken optimaal de kernwaarden van de verschillende werknemers en focussen op afgesproken doelen. Bovendien gaan zij voor kwaliteit en een duurzame relatie met klanten.  

7. Hoe blijf je op de hoogte van je vakgebied?
Wij zijn drie ervaren ondernemers met een goede opleiding. Wij werken voor onze specialismen van de coaching ook zelf in het bedrijfsleven en houden zodoende onszelf scherp op het vakgebied.  

8. Hoe word je een succesvolle ondernemer?
Een succesvolle ondernemer zorgt voor focus. Want het gevaar dreigt altijd dat je met te veel dingen tegelijk bezig bent. En dan vergeet je waar het eigenlijk allemaal om draaide, wat de missie is van je bedrijf. Steeds weer terug komen op de missie van je bedrijf, dat zou ik focus noemen.  

9. Hoe haal je de ondernemersdoelen voor je zelf?
Ondernemingsdoelen moeten goed en meetbaar worden geformuleerd. Aansluiten bij de missie en visie van een bedrijf, inzichtelijk worden weergegeven ineen dashboard en regelmatig worden geëvalueerd. Als deze serieus worden genomen door iedereen binnen de onderneming, dan is de kans groot dat ze ook gehaald worden. Zo werken wij ook bij P2G.  

10. Heb je voldoende vrije tijd of denk je voor je 50ste opgebrand te zijn?
Ik ben al 60, maar mijn partners van P2G zijn rond de 30, dus samen zitten we gemiddeld ruim onder de 50. Zelf werk ik parttime bij EECare en nu parttime bij P2G met daarnaast nog voldoende vrije tijd. Daar zorg ik wel voor. Ontspanning na inspanning vind ik heel belangrijk.  

11. Welke vraag hadden wij je eigenlijk moeten stellen?
Wat zijn de kernwaarden van Partner2Grow? Partner2Grow geeft dynamiek, verrassende tips, gaat voor kwaliteit, gelooft in een goede samenwerking en persoonlijk contact. Bovendien gelooft P2G in een duurzame relatie, waarbij in drie jaar wordt gewerkt aan de groei van de ondernemer zowel persoonlijk als met zijn organisatie. Wij gaan voor resultaat en houden de ondernemer op de juiste koers: “Van een goed naar een fantastisch bedrijf!”

Abonneer op onze nieuwsbrief